top of page

Sekretesspolicy och användarvillkor

På Profitfactory.eu, tillgängligt från www.profitfactory.eu, är en av våra huvudprioriteringar sekretessen för våra besökare. Detta sekretesspolicydokument innehåller typer av information som samlas in och registreras av Profitfactory.eu och hur vi använder den. Om du har ytterligare frågor eller behöver mer information om vår sekretesspolicy, tveka inte att kontakta oss. Denna sekretesspolicy gäller endast våra onlineaktiviteter och är giltig för besökare på vår webbplats med avseende på informationen som de delade och/eller samlar in i Profitfactory.eu. Denna policy är inte tillämplig på information som samlas in offline eller via andra kanaler än denna webbplats .

Samtycke

Information vi samlar in

Den personliga information som du blir ombedd att lämna och skälen till varför du blir ombedd att lämna den kommer att klargöras för dig när vi ber dig att lämna dina personuppgifter. Om du kontaktar oss direkt kan vi få ytterligare information om dig, till exempel ditt namn, e -postadress, telefonnummer, innehållet i meddelandet och/eller bilagor som du kan skicka till oss och all annan information du kan välja att lämna. När du registrerar dig kan vi begära dina kontaktuppgifter, inklusive objekt som namn, företagsnamn, e -postadress och telefonnummer.

Sekretesspolicy och användarvillkor

På Profitfactory.eu, tillgängligt från www.profitfactory.eu, är en av våra huvudprioriteringar sekretessen för våra besökare. Detta sekretesspolicydokument innehåller typer av information som samlas in och registreras av Profitfactory.eu och hur vi använder den. Om du har ytterligare frågor eller behöver mer information om vår sekretesspolicy, tveka inte att kontakta oss. Denna sekretesspolicy gäller endast våra onlineaktiviteter och är giltig för besökare på vår webbplats med avseende på informationen som de delade och/eller samlar in i Profitfactory.eu. Denna policy är inte tillämplig på information som samlas in offline eller via andra kanaler än denna webbplats .

Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du härmed vår sekretesspolicy och godkänner dess villkor.

Information vi samlar in

Den personliga information som du blir ombedd att lämna och skälen till varför du blir ombedd att lämna den kommer att klargöras för dig när vi ber dig att lämna dina personuppgifter. Om du kontaktar oss direkt kan vi få ytterligare information om dig, till exempel ditt namn, e -postadress, telefonnummer, innehållet i meddelandet och/eller bilagor som du kan skicka till oss och all annan information du kan välja att lämna. När du registrerar dig kan vi begära dina kontaktuppgifter, inklusive objekt som namn, företagsnamn, e -postadress och telefonnummer.

Hur vi använder din information

Vi använder informationen vi samlar in på olika sätt, bland annat för att:
• Tillhandahålla, driva och underhålla vår webbplats
• Förbättra, anpassa och utöka vår webbplats
• Förstå och analysera hur du använder vår webbplats
• Utveckla nya produkter, tjänster, funktioner och funktioner
• Kommunicera med dig, antingen direkt eller genom en av våra partners, inklusive för kundservice, för att ge dig uppdateringar och annan information som rör webbplatsen och för marknadsförings- och reklamändamål
• Skicka e -post till dig
• Hitta och förebygg bedrägeri

Loggfiler

Vi följer ett standardförfarande för att använda loggfiler. Dessa filer loggar besökare när de besöker webbplatser. Alla värdföretag gör detta och en del av värdtjänsternas analys. Informationen som samlas in av loggfiler inkluderar internetprotokoll (IP) -adresser, webbläsartyp, Internetleverantör (ISP), datum- och tidsstämpel, hänvisnings-/utgångssidor och eventuellt antal klick. Dessa är inte länkade till någon information som är personligt identifierbar. Syftet med informationen är att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användares rörelse på webbplatsen och samla in demografisk information.

Annonspartners sekretesspolicyer

Du kan konsultera denna lista för att hitta sekretesspolicyn för var och en av reklampartnerna för Profitfactory.eu.
Tredjeparts annonsservrar eller annonsnätverk använder teknik som cookies, JavaScript eller Web Beacons som används i sina respektive annonser och länkar som visas på Profitfactory.eu, som skickas direkt till användarnas webbläsare. De får automatiskt din IP -adress när detta inträffar. Dessa tekniker används för att mäta effektiviteten av deras reklamkampanjer och/eller för att anpassa annonsinnehållet som du ser på webbplatser som du besöker.
Observera att Profitfactory.eu inte har åtkomst till eller kontroll över dessa cookies som används av tredjepartsannonsörer.

Tredjeparts sekretesspolicyer

Profitfactory.eu Sekretesspolicy gäller inte andra annonsörer eller webbplatser. Därför rekommenderar vi dig att konsultera respektive sekretesspolicy för dessa tredjeparts annonsservrar för mer detaljerad information.
Du kan välja att inaktivera cookies via dina individuella webbläsaralternativ. För att få mer detaljerad information om cookiehantering med specifika webbläsare, kan den hittas på webbläsarens respektive webbplatser. Vad är cookies?

GDPR dataskyddsrättigheter

Vi vill se till att du är fullt medveten om alla dina dataskyddsrättigheter. Varje användare har rätt till följande:
Rätt till tillgång - Du har rätt att begära kopior av dina personuppgifter. Vi kan ta ut en liten avgift för denna tjänst.
Rätt till rättelse - Du har rätt att begära att vi rättar all information som du anser är felaktig. Du har också rätt att begära att vi fyller i den information som du anser är ofullständig.
Rätten att radera - Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter, under vissa förutsättningar.
Rätten att begränsa behandlingen - Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, under vissa förutsättningar.
Rätten att invända mot behandling - Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, under vissa förutsättningar.
Rätten till dataportabilitet - Du har rätt att begära att vi överför de uppgifter som vi har samlat in till en annan organisation, eller direkt till dig, under vissa förutsättningar.
Om du gör en förfrågan har vi en månad på oss att svara dig. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss.

Barninformation

En annan del av vår prioritet är att lägga till skydd för barn när de använder internet. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att observera, delta i och/eller övervaka och vägleda deras onlineaktivitet.
Profitfactory.eu samlar inte medvetet in någon personlig identifierbar information från barn under 18 år. Om du tror att ditt barn lämnade denna typ av information på vår webbplats, uppmuntrar vi dig starkt att kontakta oss omedelbart och vi kommer att göra vårt bästa för att omedelbart ta bort sådan information från våra register.

Ansvarsfriskrivning

Profitfactory.eu Risk Disclaimer:

Denna PROGRAMPRODUKT tillhandahålls av LEVERANTÖREN "som den är" och "med alla fel". LEVERANTÖREN lämnar inga utfästelser eller garantier av något slag angående säkerhet, lämplighet, virusbrist, felaktigheter, tryckfel eller andra skadliga komponenter i denna PROGRAMPRODUKT. Det finns inneboende faror i användningen av någon programvara, och du är ensam ansvarig för att avgöra om denna PROGRAMPRODUKT är kompatibel med din utrustning och annan programvara som är installerad på din utrustning. Du är också ensam ansvarig för skyddet av din utrustning och säkerhetskopiering av dina data, och LEVERANTÖREN är inte ansvarig för eventuella skador du kan drabbas av i samband med att du använder, modifierar eller distribuerar denna PROGRAMPRODUKT.

Gör din egen forskning

Vår programvara är avsedd att användas och måste endast användas för lärande. Det är mycket viktigt att göra din egen analys innan du gör en investering utifrån dina egna personliga förhållanden. Du bör ta oberoende ekonomisk rådgivning från en professionell i samband med, eller självständigt undersöka och verifiera, all information som du hittar på vår webbplats och vill lita på, oavsett om du fattar ett investeringsbeslut eller på annat sätt.

Inga investeringsråd

 Profitfactory.eu är en mjukvaruutvecklingsverksamhet.
är inte en mäklare/återförsäljare, vi är inte en investeringsrådgivare, vi har ingen tillgång till icke-offentlig information om börsnoterade företag, och detta är inte en plats för att ge eller ta emot finansiell rådgivning, råd om investeringsbeslut eller skatt eller juridisk rådgivning. Vi är inte reglerade av Finansinspektionskommissionen i Bulgarien.
Vi utvecklar robotar för att analysera, lära och testa strategier. Inget innehåll på webbplatsen utgör - eller bör förstås utgöra - en rekommendation om att ingå värdepapperstransaktioner eller att delta i någon av de investeringsstrategier som presenteras i vårt webbplatsinnehåll. Vi tillhandahåller inga personliga rekommendationer eller synpunkter på om en aktie- eller investeringsmetod är anpassad till den specifika individens ekonomiska behov.
Observera: historiska resultat för ett valutahandelssystem eller valutahandelsstrategi kan inte indikera framtida resultat.
Valutahandel erbjuder fantastisk vinstpotential, men innehåller också stor riskpotential. Därför är valutahandel på marginal kanske inte lämplig för alla individer. Den höga hävstångseffekten som erbjuds på valutamarknaden kan både motverka dig och dig.

Innan du börjar med handel på valutamarknaden med någon annan expertrådgivare bör du överväga dina investeringsmål, mål, handelserfarenhet och din personliga riskaptit. Du bör också vara medveten om den befintliga möjligheten att du kan förlora en del eller i värsta fall hela din initiala investering. Av denna anledning bör valutahandel endast utföras med riskkapital. Definitionen av riskkapital är de medel som inte är nödvändiga för användarens överlevnad eller välbefinnande.  Gör dig själv medveten om alla risker som är förknippade med handel med valutor på marginal. Om du har några tvivel eller funderingar bör du söka råd från en oberoende finansiell rådgivare.

Genom att använda våra Forex -mjukvarusystem och Forex -handelsstrategier samtycker du till att hålla Profitfactory.eu och alla som är involverade i produktion, utveckling, distribution av Profitfactory.eu Expert Advisor fria från något ansvar. All livehandel du gör gör du efter eget gottfinnande och risk.

HYPOTETISKA ELLER SIMULERADE PRESTANDA RESULTAT HAR VISSA BEGRÄNSNINGAR. GENOM EN EGEN PRESTANDAREKORD, SIMULERADE RESULTAT REPRESENTERAR INTE FAKTISK HANDEL. ÄVEN DÄRFÖR HANDELARNA INTE HAR KONCERAT, KAN RESULTATEN UNDER-ELLER-KOMPENSERAS FÖR KONSEKVENSERNA, OM NÅGOT, AV VISSA MARKNADSFAKTORER, SOM BRIST I LIKVIDITET. SIMULERADE HANDELSPROGRAM ALLMÄNT ÄR ÄVEN ÄNDOM UNDERGÅNG TILL ATT DE ÄR DESIGNADE MED FÖRDELEN AV HINDSIGHT. INGEN FÖRESKRIVNING GÖR ATT NÅGOT KONTO VILL ELLER SÄNKLIGT ATT UPPFINNA VINST ELLER FÖRLUSTER SOM ÄR LIKNANDE MED DENNA VISA.

Ingen uppgift görs om att något konto kommer eller sannolikt kommer att uppnå vinster eller förluster som liknar dem som visas. I själva verket finns det ofta skarpa skillnader mellan hypotetiska prestationsresultat och de faktiska resultaten som sedan uppnås med ett visst handelsprogram. Hypotetisk handel innebär ingen finansiell risk, och inget hypotetiskt handelsrekord kan helt redogöra för effekterna av finansiell risk i den faktiska handeln. All information på denna webbplats är endast avsedd för utbildning och är inte avsedd att ge ekonomisk rådgivning. Alla uttalanden om vinst eller inkomst, uttryckta eller underförstådda, representerar inte en garanti. Din faktiska handel kan resultera i förluster eftersom inget handelssystem är garanterat. Du accepterar hela ansvaret för dina handlingar, affärer, vinst eller förlust och samtycker till att hålla Profitfactory.eu -teamet och alla auktoriserade distributörer av denna information ofarlig på alla sätt.

Du godkänner att din användning av Profitfactory.eu EA Expert Advisor kommer att licensieras till ett enda (1) levande handelskonto om du beställer Silver (månadsvis) licens. Om du beställer guldlicens (årligen) ger vi dig möjlighet att lägga till ett andra handelskonto (2) på din licens.  Efter att vi har bekräftat din betalning inom 24 timmar får du programvarufilen på det e -postmeddelande som du prenumererar med.

JURISDIKTION OCH GÄLLANDE LAG

Dessa användarvillkor och sekretesspolicy ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Republiken Bulgarien.

Jag, som en Profitfactory.eu -köpare, har läst och förstått dessa användarvillkor. Vidare ska min fortsatta användning av Profitfactory.eu utgöra mitt samtycke till dessa användarvillkor.

bottom of page